Kliknij i zobacz filmik Program Mallorca 2011 - Reportaż TV

STRONA GŁÓWNA >> Dla Słuchaczy
go Kadra

KADRA ESNTiT

W Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy pracują nauczyciele, którzy często łączą pracę w placówce policealnej z edukacją dzieci i młodzieży w jednostkach działających w trybie dziennym. Uczą oni w szkołach przygotowujących do wykonywania danego zawodu, ale także w placówkach ogólnokształcących, czy szkołach niższego szczebla. Osoby nie pracujące  w jednostkach, w których są zajęcia praktyczne, skierowane dla danego zawodu, początkowo mogą mieć większą trudność w przystosowaniu się do realiów i misji szkoły policealnej, która kładzie nacisk na praktyczną stronę przygotowania przyszłych absolwentów.

Pożądanymi cechami nauczyciela studium zdają się być: posiadanie umiejętności teoretycznych, które nie są przekazywane słuchaczom jako ciekawostki, coś niezrozumiałego i oderwanego od specyfiki zawodu. Ponadto ważną rolę odgrywa wdrażanie ich do aktywności zawodowej, społecznej, do działalności praktycznej i samodzielnej edukacji w domu.

Niezwykle cenni są ci nauczyciele, którzy choćby przez krótki czas byli również praktykami w danej dziedzinie, ponieważ nawet najlepiej opanowana teoria nigdy nie da się porównać ze szczegółami i sytuacjami występującymi w praktyce. Można zadać pytanie, czy nauczyciel w szkole dla dzieci i młodzieży może również pracować z dorosłymi w placówce policealnej. Jest to sprawa indywidualna, gdyż wiele czynników jest uzależnionych od samego nauczyciela. Jeśli ma wiedzę i doświadczenie jako pedagog, może pracować zarówno z uczniami, jak i słuchaczami w każdym wieku. Ważną rolę odgrywa świadomość różnic między rodzajami i specyfiką tych szkół oraz  w dostosowaniu metod pracy do konkretnej grupy.

Nauczyciel powinien mieć świadomość działania zaocznej szkoły uczącej zawodu, czyli: różnorodności wiekowej słuchaczy, weekendowego trybu zajęć, bloków godzin danego przedmiotu kształcenia, gdzie często trzeba poruszyć kilka wątków tematycznych, znacznej przewagi czynnika dydaktycznego nad wychowawczym i przede wszystkim łączenia zajęć teoretycznych z praktykami zawodowymi.

W zawodowej, niestacjonarnej szkole, gdzie dany przedmiot ma mniej godzin niż jego odpowiednik w placówce dziennej, nie można prowadzić lekcji bez ścisłego powiązania ich ze specjalnością, której uczą się słuchacze. Jest zbyt mało godzin na ogólne, uniwersalne wyjaśnianie zagadnień, które mogłyby zostać przedstawione słuchaczom reprezentującym różne specjalności. Jest to uwidocznione w ministerialnej podstawie programowej, gdzie na przykład zajęcia z psychologii różnią się znacznie      w przypadku adeptów kelnerstwa, fryzjerstwa, czy opiekunki środowiskowej. Nauczyciele pracujący w Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki, są skrupulatnie rozliczani z prawidłowego doboru metod, środków i przede wszystkim z właściwego powiązania elementów teoretycznych z praktycznymi - właściwymi dla danej specjalizacji.

W pierwszych latach działalności szkoły kadra nauczycielska liczyła ponad dwadzieścia osób. Wśród wykładowców byli między innymi: ś.p. dr Tadeusz Ziobrowski,  profesor Akademii Ekonomicznej Józefa Famielec, dr inż. Janusz Świerkowicz z Politechniki Rzeszowskiej, dr Stanisław Wieczorek, a także zajmujący się wprowadzaniem nowych podręczników i metod dydaktycznych dr Marian Nowakowski.

Powyższy tekst stanowi fragment pracy magisterskiej Pani mgr Joanny Garbulińskiej pt. "Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy w latach 1995 - 2010"

W ostatnich latach w ESNTiT uczą lub uczyli:

Wykładowca Przedmiot
1 mgr Błaszczak Joanna Język angielski
2 mgr Bogacz Bogumił Promocja zdrowia, Wychowanie fizyczne
3 mgr Buszek Katarzyna Marketing w turystyce, Gospodarka i gospodarowanie, Podstawy ekonomiczne i prawne
4 mgr Dubiel-Lesiak Barbara Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego, Elementy arteterapii
5 mgr Dziedzic Anna  
6 mgr Fijołek Andrzej Etyka
7 mgr Garbulińska Joanna Socjologia i psychologia społeczna
8 mgr Imiołek Ewa Zasady żywienia i technologia gastronomiczna, Obsługa klienta
9 mgr Jarosz Paweł Urządzenia i systemy mechatroniczne
10 mgr Kamiński Piotr Marketing w turystyce, Marketing usług hotelarskich, Marketing w hotelarstwie, Usługi turystyczne
11 mgr Krupa Bernadetta Obsługa konsumenta
12 mgr Krupa Wiesław Pracownia urządzeń mechatronicznych
13 mgr Kula Ewa Język Angielski
14 mgr Kurcz Maria Lustracje w placówkach opieki społecznej, Socjologia i psychologia społeczna, Wybrane zagadnieniaz socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup, Organizacja pomocy społecznej z uwzglednienim struktury i procesów małych grup, Problematyka aktywizaji - zagadnienia wstępne
15 mgr Kitrys Monika Podstawy rachunkowości i finansów, Rachunkowość i analiza ekonomiczna
16 mgr Łącka-Sutkowska Katarzyna Prawo gospodarcze, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
17 mgr Magdoń Paweł Ekonomika handlu, Rachunkowość handlowa
18 mgr Mazur Mirosław Podstawy mechatroniki
19 mgr Pietracha Dorota Pracownia fryzjerska
20 mgr Piękoś Paulina Statystyka
21 mgr Sanzharevska-Chmiel Natalia Język Angielski
22 mgr Sidor Dariusz Wstep do nauki o państwie i prawie
23 mgr Sieroń Wojciech Systemy operacyjne i sieci komputerwoe, Oprogramowanie biurowe, Programowanie strukturalne i obiektowe
24 mgr Skrzypek Sławomir Specjalizacja, Sieci komputerowe, Podstawy informatyki, Oprogramowanie biurowe
25 mgr Sokołowski Leszek Organizacja pracy biurowej
26 mgr inż. Staniec Jacek Urządzenia techniki komputerowej, Technika biurowa
27 mgr Stec-Biernacka Agata Organizacja pracy w hotelarstwie, Zajęcia praktyczne
28 mgr Sutkowski Witold Podstawy wiedzy o państwie i prawie, Prawo finansów publicznych, Podstawy ekonomiczne i prawne, Podstawy prawa
29 mgr Szarek Grażyna Obsługa ruchu turystycznego, Zajęcia praktyczne, Organizacja turystyki, Planowanie i organizacja czasu wolnego
30 mgr inż. Szyszka Małgorzata Organizacja pracy biurowej, Technika biurowa
31 mgr Święch Barbara Zajęcia praktyczne
32 mgr Wanat Maria Język niemiecki
33 mgr inż. Wiechecki Sławomir Programowanie strukturalne i obiektowe, Systemy operacyjne i sieci komputerowe, Specjalizacja, Multimedia i grafika komputerowa
34 mgr Wodzień Jarosław Oprogramowanie biurowe
35 mgr Wolska Elżbieta Podstawy rachunkowości i finansów, Ekonomika i rachunkowość w gastronomii
36 mgr Zapór Waldemar Geografia turystyczna
37 mgr Zielińska-Madejska Agnieszka Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Prawo cywilne
38 mgr Zydroń Elżbieta Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji, Zdrowie z różnych okresach życia, wybrane zagadnienia z rehabilitacji
39 mgr Ząbek Bernadetta Zajęcia praktyczne, Organizacja i technika pracy
go NOWOŚCI