Kliknij i zobacz filmik Program Mallorca 2011 - Reportaż TV

STRONA GŁÓWNA >> Praktyki i Staże
go Praktyki w Polsce

Każdy Słuchacz ESNTiT ma obowiązek odbycia od 160 do 640 godzin praktyk zawodowych zgodnie ze swoim kierunkiem nauki (liczba ta zależy od kierunku).

Słuchacz przed rozpoczęciem praktyki zawodowej zobowiązany jest do wypełnienia "Karty Praktyk Zawodowych" oraz uzyskania zatwierdzenia owej karty przez dyrektora odpowiedzialnego za praktyki.

Podstawą prawną odbycia praktyki jest umowa pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem lub urzędem, w którym odbywa się praktyka zawodowa.

Warunkiem zaliczenia praktyki jest:

a) wypełniony dzienniczek praktyk wraz z oceną

b) wpis w indeksie wraz z oceną

Odbycie wszystkich godzin praktyk zawodowych jest konieczne aby ukończyć ESNTiT.

 

Kliknij tu aby wyswietlić szczegółowy harmonogram praktyki na danym kierunku

go NOWOŚCI