Kliknij i zobacz filmik Program Mallorca 2011 - Reportaż TV

STRONA GŁÓWNA >> AKTUALNOŚCCI
go AKTUALNOŚCI
Konferencja w Tarnobrzegu 13-05-26

 

23 maja 2013 Antoni Kamiński - Prezydent Fundacji Educare et Servire i Dyrektor ESNTiT - wystąpił jako ekspert Euroregionu Karpackiego na międzynarodowej konferencji P.T. "Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość, wychowanie i zdrowie" na PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu. W konferencji udział wzięli profesorowie polskich uczelni z Krakowa, Poznania, Gdańska i Warszawy oraz profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego a także eksperci d.s. turystyki z Polski, Słowacji i Ukrainy. Anton Kamiński  na zakończenie 2-ej części  sesji plenarnej dokonał "Prezentacji potencjału organizacji turystycznych Podkarpacia na rzecz Marki Karpackiej".

W swoim wystąpieniu A. Kamiński podkreślił rolę organizacji turystycznych doskonalących tradycyjne i tworzących nowe markowe produkty Podkarpacia do których należą od ponad 100 lat uzdrowiska z bogatymi wodami mineralnymi (Iwonicz, Rymanów, Horyniec i Latoszyn) a także nowoczesne ośrodki SPA Wellnes ,(np. Dwór w Komborni, Diament SPA, Chotowa SPA) oraz szlaki turystyczne, zarówno te tradycyjne, jak Szlak Beskidzki ( czerwony), czy Szlak Budownictwa Drewnianego z perłami sztuki cerkiewnej oraz skansenami w Sanoku czy Kolbuszowej, jak również nowe szlaki , takie jak "Błękitny San" , czy planowany "Szlak Słowiański Doliną Wisłoki" z funkcjonującym juz Skansenem w Trzcinicy, zwanym Troja karpacką, czy też najmłodszą atrakcja turystyczną związaną z historią tych ziem sprzed 1000 lat , jaką jest replika Grodu Słowiańskiego w Stobiernej k/Dębicy.

Prezentując Gród Słowiański w Stobiernej, A. Kamiński, w nawiązaniu do tematu konferencji wykazał, jak bardzo Gród w Stobiernej jest przykładem przedsiębiorczości, pozwalającym na "zatrudnienie" w grodzie pasjonatów zawodów "zanikających" (kowal, garncarz, tkaczka, kuglarz), jak również centrum edukacyjnym, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, pozwalającym poznanie podczas zabawy historii naszych przodków i uwrażliwienie ich na wartości dziedzictwa kulturowego Słowian, zwyczajów, kultury i historii Podkarpacia i Małopolski.

 

Spotkanie Komitetu Sterującego projektu pn.: „Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy” w Instytucie Turystyki w Sierre (Szwajcaria) 13-03-23
Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział członkowie KS po stronie szwajcarskiej: Katarzyna Klimek, Sandra Bürcher, Marie Francoise Perruchoud-Massy, Marc Schnyder, Peter Niederer, osoby oddelegowane przez członków KS po stronie polskiej: Antoni Kamiński, Michał Basiński, Michał Szczęsny, a także personel zarządzający projektem: Dawid Lasek oraz Magdalena Kłapa. Gościem spotkania był również Pan Yvan Aymon – Prezes Stowarzyszenia Valais Excellence, który jest ekspertem i głównym kreatorem Marki Valais w Szwajcarii.


Celem spotkania było podsumowania dotychczasowych działań projektu, szczególnie podkreślając priorytetowe działanie związane z opracowaniem Strategii Marki Karpackiej oraz szczegółowa analiza przyszłych zadań zaplanowanych na II kwartał 2013 r. Jednym z punktów programu spotkania była prezentacja Pana Antoniego Kamińskiego - Prezydenta Fundacji Educare et Servire, który podzielił się swoim bogatym doświadczeniem w zakresie sektora turystycznego. Ponadto przedstawił pokrótce historię oraz potencjał Karpat skupiając uwagę m.in. na infrastrukturze, uzdrowiskach, szlakach turystycznych oraz nowoczesnych ośrodkach wypoczynkowych w regionie. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników szwajcarskich, co wzbudziło dyskusję na temat kolejnych działań sprzyjających rozwojowi karpackiej turystyki.


Podczas wizyty uczestnicy wysłuchali prezentacji jednego z członków KS – Petera Niederer’a, który jest pracownikiem Stowarzyszenia SAB (Groupement suisse pour les régions de montagnes) w Szwajcarii. Prezentacja dotyczyła samej organizacji - Stowarzyszenia SAB, a także procesu badania rynku i wdrażania projektu rozwoju na przykładzie jednej ze szwajcarskich miejscowości. Uczestnicy spotkania na zaproszenie Yvana Aymon’a mieli również okazję brać udział w I strategicznym zebraniu dotyczącym promocji Marki Valais – Valais Promotion, które odbyło się z udziałem przedstawicieli regionalnych organizacji oraz przedsiębiorców różnych branż tego regionu.


Efektem spotkania Komitetu Sterującego było nie tylko podsumowanie i analiza implementowanych działań projektowych, ale również zdobycie cennej wiedzy na temat szwajcarskich strategii regionalnych, która z pewnością posłuży do stworzenia profesjonalnej strategii Marki Karpackiej.

Wartością dodaną spotkania z przedstawicielami Instytutu Turystyki HES-SO: dr Marie Francoise Perruchoud-Massy, dr Katarzyna Klimek, Sandra Bürcher, dr Marc Schnyder, była cenna informacja dr Marie Francoise Perruchoud-Massy, przygotowana na prośbę A. Kamińskiego, dotycząca możliwość studiów w Szwajcarii przez absolwentów kierunków turystycznych ESNTiT z zaliczeniem jednego roku studiów oraz 1 rokiem praktyki zawodowej w Szwajcarii w czasie studiów licencjackich w Szkole HES SO Valais (Licencjat w 2 lata)
Warsztaty dotyczące opracowania strategii ”Marki Karpackiej” 13-02-23

W ramach realizacji projektu: "Alpejsko-Karpacki Turystyczny Klaster Wiedzy" współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w dniach 21 i 22 luty 2013 r. w Krasiczynie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało warsztaty dotyczące opracowania strategii "Marki Karpackiej" oraz podręcznika procesów dla projektu. Podczas pobytu w Krasiczynie miało miejsce również spotkanie Zespołu Koordynacyjnego, który poprzez stały monitoring przeprowadzanych działań dyskutował nad kolejnymi priorytetami ważnymi z punktu widzenia rozwoju turystyki w Euroregionie Karpackim bazując na doświadczeniach szwajcarskich. Członkowie ZK po stronie polskiej i szwajcarskiej omówili najważniejsze kwestie dotyczące powstania strategii marki, promocji turystyki w regionie oraz przebiegu kolejnych wspólnych działań zmierzających do współpracy podmiotów związanych z alpejskim i karpackim wymiarem zrównoważonego rozwoju w dziedzinie turystyki.

 

Warsztaty dotyczące powstającej strategii przeprowadził Pan Piotr Lutek - ekspert w zakresie tworzenia strategii marek, który przy współpracy gości ze Szwajcarii: Yvana Aymon, Marie-Francoise Perruchoud-Massy, Sandry Buercher, Katarzyny Klimek, uczestników warsztatów z Polski m.in.: Krzysztofa Staszewskiego, Antoniego Kamińskiego - Dyrektora ESNTiT, Roberta Burego, Michała Basińskiego, Piotra Słabego, gościa z Niemiec - Artura Erdmanna oraz gościa ze Słowacji - Mirona Mikity, próbował stworzyć kompleksowy zbiór wartości mających fundamentalne znaczenie przy tworzeniu strategii marki. W trakcie spotkań miała miejsce nie tylko dyskusja, ale również praca w grupach na zasadzie „burzy mózgów", dzięki której przedstawione zostały pomysły w zakresie kreowania Marki Karpat, które brały pod uwagę złożoność tego regionu. Celem było wytypowanie najważniejszych z punktu widzenia wszystkich krajów karpackich uniwersalnych elementów, mogących świadczyć o sukcesie opracowywanej koncepcji. Yvan Aymon, główny twórca „Marki Valais" w Szwajcarii zaznaczył, że najważniejszą cechą marki powinna być jakość kojarzona m.in. z autentycznością, doznaniami przestrzeni, zrozumieniem wielokulturowości oraz pokorą wobec natury.

Podczas dwudniowej wizyty w Krasiczynie eksperci omówili również założenia dla  podręcznika procesów dla AKTKW, który będzie oparty na wcześniejszych analizach z uwzględnieniem najkorzystniejszych postępowań mających wpływ na rozwój Klastra.

 

 

Relacja filmowa z ŚDT 2012 13-02-01

Szanowni Państwo

W przyjemnością zapraszamy Państwa do obejrzenia 28 minutowego filmu relacjonującego z obchody Światowego Dnia Turystyki Województwa Podkarpackiego który odbył się w Osadzie Słowiańskie w Stobiernej 29 września 2012.

 

Organizacja egzaminu 13-01-12

Szanowni Słuchacze

Przepominamy ze termin składania deklaracji przez Słuchaczy kierunku Technik turystyki wiejskiej semestr I upływa 20 stycznia 2013. Egzamin zawodowy z kwalifikacji T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich odbędzie się końcem II semestru po ustaleniu go przez OKE.

Wszyscy Słuchacze III semestrów, którzy złożyli deklaracje do egzaminu zawodowego w dotychczasowym trybie zobowiązani są do sprawdzenia i podpisania zgodności zgłoszonych danych w Sekretariacie ESNTiT do końca stycznia 2013 (w terminie dogodnym dla Państwa).

« < 3 - 4 - 5 - 6 - 7 > »
go NOWOŚCI